Showing 1–12 of 38 results

Show sidebar
-50%

ARIBA

 16,000.00  8,000.00
-50%
sap bw/4hana videos

SAP BW/4HANA

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP S/4HANA LOGISTICS 1809

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP S/4HANA FINANCE 1809

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP HYBRIS WITH C4C

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP TM

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP HANA ADMIN

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP ABAP ON HANA

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP UI5 FIORI

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP HANA

 14,000.00  7,000.00
-50%

SAP IBP

 12,000.00  6,000.00
-50%

SAP CPI

 12,000.00  6,000.00